Over Jurren

Masterofgoals.com, Jurren Sluiter maakt joelende, juichende, jankende doeken waar de voetbalvreugde af spat. 

Hij schildert legendarische goals en epische overwinningen zonder dat er ooit een bal in beeld komt. 

Goddelijke voetbalmomenten.
Weerspiegeld in uitzinnig publiek.
Jurren noemt zijn werken explosies van liefde voor het spel.
Iedereen met een kloppend voetbalhart,
voelt wat hij bedoelt.

Jurren Sluiter, Master of Goals
Leeft en schildert in Amsterdam
Geboren voetbalfan sinds 1973
Kunstacademie Arnhem, lichting 1992 

Contact: jurren@masterofgoals.com

Masterofgoals.com, Jurren Sluiter paints cheering, chanting, celebrating canvases that are bursting with football joy.

They depict legendary goals and epic victories without a ball ever coming into view.

Divine football moments. Reflected in frenzied fans.
Jurren calls his works explosions of love for the game.
Everyone with a beating football heart feels what he means.

Jurren Sluiter, Masterofgoals.com
Lives and paints in Amsterdam, The Netherlands
Born Football fan since 1973 
Art Academy Arnhem Class of 1992